Adopcja dziecka – warunki

adopcja dzieci

Adopcja dziecka jest procesem złożonym. Mimo często ogromnych chęci zaadoptowania dziecka, nie możemy tego zrobić. Istnieje bowiem szereg warunków, jakie należy spełnić by móc cieszyć się rodzicielstwem.

Adopcja dziecka to sprawa niezwykle poważna. Jest to idealne rozwiązanie dla małżeństw, które z rozmaitych przyczyn nie mogą mieć dzieci lub po prostu takich, którzy chcą stworzyć prawdziwy dom dziecku. Nie jest to jednak takie proste – należy spełnić szereg warunków, by móc zaopiekować się dzieckiem. Cały proces adopcyjny trwa bardzo długo.

W pierwszej kolejności należy zadzwonić do ośrodka adopcyjnego w celu umówienia się na spotkanie z osobą, która zajmuje się adopcjami. Podczas rozmowy można uzyskać informację na temat całej procedury adopcyjnej oraz warunków, jakie należy spełnić  (są one określone przez Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy) oraz zaświadczeniach, które w tym celu będą niezbędne.

Warunki, które należy spełnić chcąc zaadoptować dziecko:

 • Dobra sytuacja finansowa, która pozwoli bez problemu utrzymać i wychować dziecko.adopcja dzieci
 • Stabilny związek małżeński oparty na ogromnej miłości i wzajemnym szacunku.
 • Rękojmia właściwego wywiązywania się z powierzonych obowiązków.
 • Brak uzależnień od narkotyków i alkoholu przez potencjalnych rodziców adopcyjnych.
 • Brak ograniczeń we władzy rodzicielskiej.
 • Decyzja o adopcji musi wypływać zarówno od kobiety, jak i mężczyzny.
 • Dobry stan zdrowia psychicznego i fizycznego.
 • Stałe zamieszkanie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Stałe źródło utrzymania.
 • Należyte warunki materialne.
 • Chęć zaadoptowania dziecka dla jego dobra.

Adopcja dziecka – zaświadczenia:

 • Odpis aktu małżeństwa.
 • Opinia środowiskowa z odręcznym podpisem.
 • Opinia z zakładu pracy.
 • Wypis z rejestru oraz PIT za ostatni rok.
 • Zaświadczenie o niekaralności w formie wpisu z rejestru skazanych.
 • Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do adopcji, które zostaje wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu.

adopcja dzieciJednak to nie wszystko. Sam proces adopcyjny jest o wiele bardziej złożony i wymaga przejścia jeszcze kilku etapów. Niezbędne jest uczestnictwo w grupowym szkoleniu dla potencjalnych rodziców adopcyjnych (czasem kandydaci przygotowują się indywidualnie). Należy także przejść badania psychologiczne. Dopiero potem można przejść do wyboru dziecka, złożenia wniosku o jego przysposobienie wraz z pozostałym kompletem dokumentów.

W niektórych przypadkach potrzebne jest także:

 • zaświadczenie o bezpłodności,
 • opinia proboszcza parafii (w przypadku ośrodków katolickich).

Kto podejmuje decyzję o adopcji?

Decyzję o adopcji podejmuje sąd rodzinny zwracając szczególną uwagę na opinię, która została przygotowana przez ośrodek adopcyjny.

W jakich sytuacjach nie ma możliwości zaadoptowania dziecka?

 • Gdy para starająca się o adopcję nie jest małżeństwem.
 • Gdy między potencjalnymi rodzicami adopcyjnymi jest zbyt duża różnica wieku.
 • Zbyt niska kwota dochodu współmałżonków.
 • Choroby psychiczne, upośledzenie umysłowe oraz choroby, które mogą utrudnić prawidłową opiekę nad dzieckiem.

Aby móc zaadoptować dziecko należy spełnić wiele warunków. Nie każdy więc będzie mógł przyjąć do siebie dziecko, pomimo ogromnych chęci. Cała procedura adopcyjna trwa bardzo długo, więc należy uzbroić się w cierpliwość. Pamiętajcie jednak, że jest to decyzja na całe życie. Podejmijcie kroki wówczas, gdy oboje jesteście pewni, że chcecie zapewnić dziecku adopcyjnemu prawdziwy dom i dać mu wielką miłość.

Dodaj komentarz