Czym charakteryzuje się tamponada serca

tamponada serca

Choroby serca stanowią jedną z głównych przyczyn przedwczesnych zgonów wśród obywateli krajów rozwiniętych. W wielu państwach prowadzone są akcje mające na celu popularyzację profilaktyki tychże schorzeń – m.in. poprzez zachęcanie do wykonywania częstszych badań, zaprzestania palenia, spożywania alkoholu, rozpoczęcia regularnego uprawiania sportu oraz zdrowszej diety. Niestety mimo postępów w skali globalnej wciąż wielu osób dotykają różnego typu stany patologiczne w obrębie układu naczyniowo – sercowego. Jak postępować w przypadku wystąpienia jednego z nich, tamponady serca, informujemy poniżej.

Tamponada serca to konsekwencja zbierania się w osierdziu krwi lub płynu wysiękowego. W wyniku takiej anomalii dochodzi do zwiększenia ciśnienia w worku osierdziowym, co z kolei uniemożliwia dopływ wystarczającej ilości krwi do serca. Przez taką komplikację mięsień sercowy nie jest w stanie owej krwi dostarczyć do układu naczyniowego – a co za tym idzie niedotlenione pozostają inne organy. Tamponada serca może mieć zatem wyjątkowo groźne skutki, z zatrzymaniem krążenia i śmiercią włącznie.

Tamponada może mieć postać dwojaką – ostrą i podostrą. Ostrą charakteryzuje bardzo szybki wzrost ciśnienia, natomiast podostra może rozwijać się nawet w ciągu ponad doby. Przyczyny tamponady są różne. Najczęściej dochodzi do niej wskutek doznania urazu – czy to podczas wypadku samochodowego, czy też ataku przy pomocy noża bądź postrzału. Część przypadków stanowią także pacjenci cierpiący na nowotwory płuc, piersi bądź skóry. Tamponada to wówczas nie tylko stan zagrożenia życia towarzyszący chorobie, ale też pierwszy z jej symptomów. Innymi powodami wystąpienia tamponady są zapalenie osierdzia, zawał serca i pęknięcie jego ściany, niewydolność wątroby czy nerek, choroby genetyczne (zwłaszcza dystrofia mięśniowa). Każdorazowo po zauważeniu objawów należy podjąć zdecydowane działania. Do symptomów zalicza się natomiast:

  • duszności, szczególnie przy przyjmowaniu leżącej pozycji;
  • kłujący ból w obrębie klatki piersiowej;
  • trudności z oddychaniem, mała tolerancja na wysiłek fizyczny;
  • niskie ciśnienie krwi, któremu towarzyszy poszerzenie naczyń krwionośnych (widoczne zwłaszcza na szyi);
  • kłopoty z przełykaniem, kaszel;
  • bladość skóry;
  • skłonność do omdleń;

W przypadku zaobserwowania tych objawów konieczne jest wezwanie pogotowia. Interwencja medyczna sprowadza się do nakłucia osierdzia oraz odciągnięcia z niego nadmiaru płynów. Jeśli to również nie daje efektów stosowana jest bardziej inwazyjna metoda, czyli perikardiektomia – usunięcie części osierdziowego worka.

Dodaj komentarz