Jak objawia się Zespół Aspergera u dzieci?

zespol aspergera u dzieci

Zespół Aspergera, choć często utożsamiany jest z autyzmem, wykazuje w stosunku do tego schorzenia dość duże różnice. Jak zatem należy rozpoznać Zespół Aspergera u dzieci? Jakie są jego objawy? Czy każdy rodzic jest w stanie je zauważyć?

Zespół Aspergera u dzieci to zaburzenie rozwoju, które najczęściej dotyka chłopców. Nazywane jest często lekką odmianą autyzmu. Można zaobserwować je już od wczesnego dzieciństwa – najbardziej widoczne w kontakcie dziecka z rówieśnikami, ponieważ jest ono nieco wycofane, nie potrafi nawiązać rozmowy i często narzucają innym swoją wolę, przez co często jest nielubiane i nieakceptowane przez swoich rówieśników. Zespół Aspergera najczęściej diagnozowany jest więc w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Zespół Aspergera u dzieci – objawy

  • Dziecko szybko zaczyna mówić, używając niezwykłe dla wieku, wyszukane słownictwo.
  • Niezbyt szeroki zakres zainteresowań lub pasje o podłożu naukowym.
  • Dziecko nie rozumie rozmaitych metafor, nie śmieje się z żartów.
  • Nie lubi bawić się „na niby”, woli realne przedmioty.
  • Dziecko ma ogromne problemy z kontaktem z rówieśnikami.
  • Ma problemy z nawiązywaniem kontaktu wzrokowego.
  • Czuje się bezpiecznie, gdy działa się według określonego, znanego mu schematu. Wszelkie odstępstwa od normy powodują u niego złość i lęk.
  • Jest nadwrażliwe lub słabo wrażliwe na bodźce słuchowe, czuciowe i węchowe.
  • Wykazuje problemy z koordynacją ruchową.

Zespół Aspergera diagnozowany jest przez grupę specjalistów takich jak psycholog i psychiatra, którzy mogą zlecić dodatkowe badania neurologiczne, logopedyczne czy związane z badaniem zaburzeń integracji sensorycznej. W Polsce istnieje wiele ośrodków terapeutycznych, które prowadzą diagnozę dzieci ze spektrum autyzmu.

zespol aspergera u dzieci

Jak należy leczyć Zespół Aspergera?

Leczenie Zespołu Aspergera polega na regularnym uczestnictwie w terapii, na której dziecko uczy się prawidłowych relacji społecznych, wyrażania emocji, nawiązywania kontaktu z innymi, reakcji na krytykę oraz znormalizowaniu nadwrażliwości i słabej wrażliwości na bodźce. Dzięki tym zajęciom dziecko ma nauczyć się funkcjonowania w społeczeństwie. Zespół Aspergera jest wykrywany u około 25 dzieci na 10000.

Terapia często przynosi doskonałe efekty, dzięki czemu funkcjonowanie dziecka wśród rówieśników staje się znacznie łatwiejsze. Osoby z Zespołem Aspergera mogą w przyszłości odnosić ogromne sukcesy zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Najważniejsze jest zatem szybkie rozpoznanie problemu oraz rozpoczęcie terapii, bowiem natychmiastowa reakcja rodziców i specjalistów pozwala szybciej udzielić dziecku odpowiednią pomoc.

Z roku na rok wzrasta zainteresowanie Zespołem Aspergera, dzięki czemu rodzice mają coraz lepszy dostęp do specjalistów, którzy mogą pomóc ich dzieciom odnaleźć się w społeczeństwie.

Dodaj komentarz