Umowa majątkowa małżeńska – intercyza

Umowa majatkowa malzenska

Dawniej nazywana intercyzą umowa majątkowa małżeńska wciąż jeszcze nie stanowi najpopularniejszego rozwiązania w naszym kraju. Tymczasem taka umowa, mogąca być zawierana zarówno podczas trwania małżeństwa, jak i przed jego zawarciem stanowi istotne udogodnienie dla obu stron. Dokument spisywany jest w formie aktu notarialnego (wymagana jest obecność obojga stron) i może przybierać różne formy.

Jej nadrzędnym zadaniem jest regulacja kwestii majątkowych. I tak, wybierać można spośród umów:

  • wyłączających wspólność majątkową w sposób pełny;
  • ograniczających wspólnotę majątkową małżonków (tutaj konieczne jest określenie dodatkowych warunków);
  • rozszerzające wspólność majątkową na więcej aspektów (np. prawa autorskie, tantiemy etc.);
  • przywracające wspólność ustawową;
  • rozdzielające majątek ze względu na poziom uzyskiwanych dochodów;

Co w praktyce oznacza wspólność majątkowa? Powoduje ona m.in. to, że każda nabyta rzecz (podczas trwania małżeństwa) jest własnością obu stron. Dotyczy to również zaciągniętych pożyczek czy innych zobowiązań. Jeśli małżonek posiada wierzycieli – musi poinformować ich o charakterze, jaki ma podpisaną umową majątkową małżeńską.

Nie bez znaczenia jest jednak data zatwierdzenia dokumentu – nie Umowa majatkowa malzenskaposiada on bowiem mocy wstecznej (dotyczy to głównie osób decydujących się na intercyzę już w trakcie trwania związku małżeńskiego). Małżonkowie w dalszym ciągu są odpowiedzialni w równym stopniu za zobowiązania, jakie podjęli przed dniem podpisania umowy. Istotnym pozostaje fakt, iż treść małżeńskiej umowy majątkowej można modyfikować bądź rozwiązać ją w dowolnym momencie  – oczywiście również w kancelarii notarialnej.

Jak wspomniano na początku, intercyza wciąż budzi pewne kontrowersje. Warto jednak pamiętać, że rozwiązanie to prócz wad ma liczne zalety. Jeśli chodzi o korzyści płynące z wspólności majątkowej, niewątpliwie należą do nich możliwość wspólnych rozliczeń podatkowych czy możliwość wzięcia większego kredytu. Jednakże rozdzielczość majątkowa oznacza, że zabezpieczone są majątki obojga małżonków.

 

Dodaj komentarz