Urlop dla poratowania zdrowia

Urlop dla poratowania zdrowia

Urlop z reguły kojarzy się nam z czasem spędzanym na wakacjach, z relaksem oraz chwilami spędzonymi z rodziną czy przyjaciółmi. Niestety, współczesne tempo życia oraz ogrom obowiązków sprawiają, że konieczny bywa urlop dla poratowania zdrowia. Czym jest i w jaki sposób z niego skorzystać?

Urlop zdrowotny jest przeznaczony dla osób, które potrzebują przerwy w pracy, by nabrać sił do dalszego wykonywania obowiązków zawodowych. Istnieją grupy zatrudnionych, które potrzebują tego typu rozwiązania częściej niż inne:

  • pierwszą przychodzącą na myśl grupą pozostają nauczyciele – zarówno szkolni, jak i akademiccy. Powody ku temu są różnorakie – przede wszystkim jest to praca wymagająca stałego skupienia, stresująca, ale też nadwyrężająca struny głosowe. Pracownicy oświaty są w pewnym sensie uprzywilejowani, ale jedynie wtedy, gdy są zatrudnieni w oparciu o umowę na etat i to na czas nieokreślony. Karta Nauczyciela gwarantuje możliwość pobrania urlopu zdrowotnego dopiero wtedy, gdy staż pracy w placówce wynosi co najmniej 7 lat. Maksymalny czas takiego wypoczynku dla poratowania zdrowia może trwać od miesiąca do okresu roku szkolnego. W toku całego życia zawodowego pedagog może skorzystać z tej możliwości aż trzykrotnie, jednakże w czasie trwania urlopu nie ma prawa podejmować żadnego innego zatrudnienia. Konieczne jest również przedstawienie zaświadczenia lekarskiego – wtedy warunki umowy muszą być przez dyrektora placówki spełnione (wedle obowiązującego prawa). Naturalnie może nastąpić odwołanie od orzeczenia, jednak wtedy rozpatrzeniem wniosku zajmuje się Ośrodek Medycyny Pracy. Podczas urlopu wysokość pensji nie maleje, nadal wypłacane są także inne świadczenia, jakie pracownik otrzymywał na swoje konto. Nauczycielom akademickim trudniej uzyskać jest urlop dla poratowania zdrowia. Ich staż na danym stanowisku musi wynosić 15 lat(zgodnie z Ustawą o Szkolnictwie Wyższym). Czas najdłuższego urlopu może wynosić do jednego roku;
  • inny przykład stanowią funkcjonariusze policji. Tutaj także liczy się staż – policjanci muszą być po ukończeniu okresu tzw. służby przygotowawczej i być zatrudnieni w formie służby stałej. Czas „zdrowotnych wakacji” może wynieść do 6 miesięcy, jednak łącznie, w ciągu całej kariery zawodowej nie może przekroczyć 18 miesięcy. Ponownie należy przedłożyć orzeczenie komisji lekarskiej;
  • sędziowie, kuratorzy oraz prokuratorzy także są uprzywilejowani w kwestiach urlopu zdrowotnego. Zarówno pierwsza jak i druga grupa mogą przez pół roku zaprzestać aktywności zawodowej (przy jednoczesnym otrzymywaniu wynagrodzenia), o ile oczywiście dotychczas przez co najmniej rok wypełniali swoje obowiązki.

Urlop dla poratowania zdrowia

Każdorazowo poza orzeczeniem należy złożyć stosowny wniosek o urlop dla poratowania zdrowia. Z reguły są one przyznawane, jeżeli tylko spełniamy określone warunki. Naturalnie przed skorzystaniem z takiej możliwości warto zastanowić się nad długością okresu, w którym zamierzamy zawiesić aktywność w pracy. Warto pamiętać, że nawet w przypadku grup uprzywilejowanych czas otrzymywania świadczeń z tego tytułu jest ograniczony.

Dodaj komentarz