Czy wiesz ile dzieci w Polsce potrzebuje Twojej pomocy?

Wioski dziecięce

SOS Wioski Dziecięce to Stowarzyszenie, które dziś może się pochwalić pomocą udzielaną dzieciom na całym świecie, w aż 135 krajach. W Polsce z kolei działa na rzecz osieroconych oraz tych, które są zagrożone utratą opieki rodzicielskiej, od 1984 roku.

W ramach oferowanych działań funkcjonują:

  • SOS Wioski Dziecięce – osiedla składające się z kilkunastu domów. Tutaj dzieci oraz młodzież, najczęściej liczne rodzeństwa dostają poczucie życia w prawdziwej rodzinie. Małżeństwa oraz samotne osoby podejmuję się opieki, wychowania. Dbają o edukacją oraz zdrowie zapewniając warunki, jak w każdej tradycyjnej rodzinie;
  • Programy dla Młodzieży dostosowane są do potrzeb młodzieży, która kończąc gimnazjum może zostać w Wioskach bądź też może przenieść się do Młodzieżowych Wspólnot Mieszkaniowych lub Domu Młodzieży. Tutaj, już prawie dorośli ludzie uczą się prowadzenia gospodarstwa domowego, mogą podejmować praktyki oraz prace sezonowe. W zależności od tego czy wybierają drogę studiów wyższych, czy też ścieżkę zawodową mogą liczyć na dodatkowe formy wsparcia;
  • Rodzinne Domy Czasowego Pobytu to miejsca, do których trafiają dzieci zabrane ze swoich rodzinnych domów w wyniku nagłych interwencji i oczekują na dalsze decyzje Sądu Rodzinnego;
  • oraz Program Umacniania Rodziny zajmujący się rodzinami z problemami, którym zagraża odebranie możliwości opieki nad swoimi pociechami.

Pomoc nie tylko finansowa

Stowarzyszenie zbiera pieniądze, darowizny, dzięki którym mogą powstawać kolejne Wioski, a dzieci i młodzież zyskują szansę na normalne życie. Nie jest to jednak jedyna forma pomocy. Liczy się w dużej mierze oferowane wsparcie, na każdej płaszczyźnie, stąd poszukiwani są wolontariusze, którzy mogą dać od siebie o wiele więcej niż kolejną złotówkę.

Jak zostać wolontariuszem?

Aby zostać wolontariuszem w Polsce należy dostarczyć:

  • zaświadczenie o niekaralności,
  • oraz zaświadczenie lekarskie zgodne z art. 98 ust.3.

Osoby chętne na wolontariat podpisują porozumienie o współpracy, w którym określony zostaje dany projekt i zadania, z jakimi będą związani oraz, określona zostaje również minimalna ilość czasu, jaką każda osoba będzie zobowiązana poświęcić powierzonym jej zadaniom i podopiecznym. Ci, którzy zdecydują się na współpracę mogą z drugiej strony liczyć na pełne wsparcie oraz przyjazną atmosferę i możliwość realizowania własnych pomysłów. Więcej szczegółów odnośnie wolontariatu, znajdziemy pod adresem witryny internetowej https://wioskisos.org/pomoz-dzieciom/zostan-wolontariuszem/.

Dodaj komentarz