Wybór szkoły dla dziecka – prywatna czy państwowa

Wybór szkoły dla dziecka nie jest łatwy – szkoły prywatne są drogie, ale zapewniają lepszy kontakt nauczyciela z uczniem i większy dostęp do pomocy dydaktycznych, a także różnorodne zajęcia pozalekcyjne. W szkołach państwowych, podobnie jak w prywatnych, spotkać można nauczycieli z powołaniem i dobre zaplecze edukacyjne.

Szkoły prywatne a szkoły państwowe

Główną zaletą szkół prywatnych jest nacisk na indywidualną pracę z uczniem. Klasy są mniej liczne, a kontakt z nauczycielem – z reguły – zdecydowanie lepszy. Po drugie – szkoły prywatne oferują wiele zajęć pozalekcyjnych – języki obce, sport, kółka teatralne itp. – a to oznacza więcej alternatyw spędzania wolnego czasu i możliwość zagospodarowania całego dnia na różnorodną aktywność. Zwiększony jest dostęp do pomocy dydaktycznych, natomiast niższe jest prawdopodobieństwo kontaktu dziecka ze „złym towarzystwem”. Fakt, że szkoła jest prywatna, wcale nie oznacza, że lepiej przygotuje dzieci do życia w społeczeństwie i do ważnych egzaminów. Odpłatność nauki wcale nie gwarantuje najwyższego poziomu edukacji.  Należy uiścić opłatę wpisową o wysokości około 1500 złotych, a następnie opłacić czesne za rok szkolny w wysokości przynajmniej 10000 złotych. O ile czesne może być płatne w ratach, to na samym początku nauki czeka rodziców duży wydatek. W tym wypadku pomocna może się okazać pożyczka pozabankowa (viasms.pl) lub kredyt gotówkowy. Warto też pomyśleć o edukacji dziecka wcześniej, robiąc stosowne oszczędności.

Minusem szkoły prywatnej może być też panująca w niej specyficzna atmosfera elitarności i snobizmu. Nieodpowiedni wpływ grupy rówieśniczej w takiej szkole może być nawet większy niż w szkole państwowej, gdzie dziecko wychowuje się w różnorodnym towarzystwie.

Jaką szkołę więc wybrać?

Wybierając szkołę dla dziecka zwracajmy uwagę przede wszystkim na jej elitarność mierzoną poziomem nauczania. Najważniejszy jest nauczyciel, a tych najlepszych, z powołaniem, znajdziemy zarówno w szkołach prywatnych, jak i państwowych. Warto więc zasięgnąć opinii innych rodziców, poznać wyniki dzieci kończących daną szkołę. Zawsze też bierzmy pod uwagę opinię dziecka – jeśli będzie się źle czuć w konkretnym środowisku, w każdej chwili możemy to naprawić, przepisując je do innej placówki.

Dodaj komentarz