Zasiłek macierzyński 2016 – zasady

zasilek macierzynski

Bycie matką – niezależnie od tego czy bezrobotną czy na etacie – to praca niezwykle odpowiedzialna. Dlatego też za wychowywanie dziecka powinny przysługiwać stosowne gratyfikacje. W państwie opiekuńczym formą jednego z nich jest zasiłek macierzyński. W 2016 zasady jego przyznawania uległy pewnym zmianom. Jakim? O tym poniżej.

Najważniejsza zasada dotyczy tego, że od 2 stycznia 2016 roku zasiłek taki otrzymają wszyscy, a nie tylko kobiety opłacające składki NFZ i ZUS. O pomoc finansową w wysokości 1 tysiąca złotych netto będą się mogli ubiegać:

  • pozbawieni źródła stałego dochodu bezrobotni (zarejestrowani w UP);
  • niepracujący studenci;
  • osoby z niewielkim dochodem w postaci świadczenia poniżej 1000 zł (wtedy kwota jest wyrównywana);
  • rolnicy;
  • wszyscy zatrudnieni na umowę o dzieło;
  • rodzice dzieci już urodzonych (dopóki dzieci nie skończą 12 miesiąca życia);

Rzecz jasna zasiłek macierzyński będzie mogło otrzymywać tylko jedno z rodziców – matka lub ojciec, w zależności od tego, które z nich przebywa na urlopie wychowawczym. W przypadku, gdy rodzice płacą wszystkie składki, pracując na umowę o pracę bądź zlecenie sprawa zasiłku wygląda inaczej. Matka (lub ojciec) może zdecydować się na jedną z dwóch opcji. Procentowe rozłożenie kwoty zasiłku może tutaj oznaczać:

  • przyznanie na czas urlopu macierzyńskiego pełnego wynagrodzenia, jakie matka otrzymuje za wykonywaną pracę, a podczas urlopu rodzicielskiego – 60 procent owej kwoty. Co istotne, od stycznia 6 dodatkowych tygodni urlopu macierzyńskiego zintegrowano z urlopem rodzicielskim, w wyniku czego łącznie będzie on trwał 32 tygodnie. W pierwszych 6 tygodniach matce przysługiwać więc będzie pełna kwota zasiłku;
  • przyznanie zasiłku w wysokości 80 procent wynagrodzenia na okres roku (o ile matka zadeklaruje na początku, iż 12 miesięcy poświęci na opiekę nad dzieckiem);

Warto zrobić rozeznanie, który z wariantów bardziej nam odpowiada, ale uwaga – kwota zasiłku pozostaje taka sama, tylko inaczej rozłożona w czasie.

W sytuacji, gdy pensja nie ma stałego formatu, a więc jej kwota jest zmienna – np. zależna od prowizji, dodatków etc. zasiłek wylicza się na podstawie średniego dochodu z ostatniego roku (bądź też przepracowanego do tej pory okresu, jeśli ten był krótszy – zawsze jednak są to pełne miesiące).zasilek macierzynski

A jak wygląda sytuacja pracujących w niepełnym wymiarze godzin? Wymiar czasu pracy nie ma żadnego wpływu na długość urlopu macierzyńskiego czy rodzicielskiego. Zasiłek jest wypłacany na tych samych zasadach, co w momencie zatrudnienia na pełen etat. Jednakże istotna jest tutaj adnotacja, iż kiedy kwota wynagrodzenia jest niższa niż 1 000 złotych, matce przysługuje wyrównanie. Niestety, przy naliczaniu zasiłku nie jest możliwe kumulowanie dochodów, np. z różnych umów zleceń. Rekompensatę stanowi jednak fakt, iż pracodawca nie ma prawa do zwolnienia rodzica przebywającego na urlopie, nie może też odmówić mu prawa do skorzystania z tego przywileju. Oczywiście, wniosek o taki urlop należy złożyć odpowiednio wcześnie (obecnie rodzice mają na to 3 tygodnie).

Zmiany w zasiłku macierzyńskim na 2016 rok nie obejmują jego podstawowych założeń. 14 pierwszych tygodni jest przeznaczonych wyłącznie dla matki, natomiast dopiero pozostały okres może ona dzielić z ojcem dziecka (lub innym członkiem rodziny). Podczas trwania urlopu rodzice mają prawo pracować, jednakże maksymalnie na pół etatu – w takiej sytuacji urlop rodzicielski wydłuża się.

Dodaj komentarz